Δημοσιεύσεις

Στα πλαίσια των δράσεων του έργου έχουν παρουσιαστεί και δημοσιευθεί σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων καθώς και σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, ερευνητικές εργασίες από τους συμμετέχοντες στο έργο. Από εδώ, μπορείτε να επιλέξετε τις εργασίες που σας ενδιαφέρουν και να τις κατεβάσετε στον υπολογιστή σας. Τα αρχεία είναι σε μορφή pdf και για την ανάγνωση τους απαιτείται το κατάλληλο λογισμικό (βρείτε το εδώ).

 

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

 

          Π. Στρατής, Ι. Σαριδάκης, Μ. Ζακυνθινάκη, Ε. Παπαδοπούλου

          2nd International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences 2013

 

          Κ. Κρομμύδας, W. Feng, M. Owaida, Χ. Αντωνόπουλος, Ν. Μπέλλας

          25th IEEE International Conference on Application-specific Systems, Architectures & Processors 2014

 

          Ι. Αθανασάκης, Ε. Παπαδοπούλου, Ι. Σαριδάκης

          2nd International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences 2013

 

          Μ. Ασβεστάς, Α. Σηφαλάκης, Ε. Παπαδοπούλου, Ι. Σαριδάκης

          2nd International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences 2013

 

          Ε. Μαθιουδάκης, Ν. Βιλανάκης, E. Παπαδοπούλου, Ι. Σαριδάκης

          World Congress of Engineering 2013

          IAENG Best Paper Award of The 2013 International Conference of Parallel and Distributed Computing

 

          Ν. Βιλανάκης, Ε. Μαθιουδάκης

          2nd International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences 2013

 

          M. Owaida, Χ. Αντωνόπουλος, Ν. Μπέλλας

          22nd IEEE International Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines 2014

 

          Ι. Αθανασάκης, Μ.Παπαδομανωλάκη, Ε. Παπαδοπούλου, Ι. Σαριδάκης

          World Congress of Engineering 2013

 

          Α. Κορφιάτη, Π. Τσομπανοπούλου, Σ. Λυκοθανάσης

          6th International Conference on Numerical Analysis 2014

 

         Π. Τσομπανοπούλου

         6th International Conference on Numerical Analysis 2014

 

         Π. Αλεφραγκής, Α. Σπύρου, Σ. Λυκοθανάσης

         6th International Conference on Numerical Analysis 2014

 

          Α. Φεύγας, Π. Τσομπανοπούλου, Π. Μποζάνης

          6th International Conference on Numerical Analysis 2014

 

          Β. Βασιλειάδης, Χ. Αντωνόπουλος, Γ. Ζήνδρος

          19th Panhellenic Conference on Informatics 2015

 

         Ι. Αθανασάκης, Ε. Παπαδοπούλου, Ι. Σαριδάκης

         19th International Conference CSCC 2015

 

         Α. Σηφαλάκης, Μ.Παπαδομανωλάκη, Ε. Παπαδοπούλου, Ι. Σαριδάκης

         19th International Conference CSCC 2015

        

          Μ. Ασβεστάς, Ε. Παπαδοπούλου, Α. Σηφαλάκης, Ι. Σαριδάκης

          World Congress of Engineering 2015

 

          Ι. Αθανασάκης, Ε. Παπαδοπούλου, Ι. Σαριδάκης

          World Congress of Engineering 2015

          IAENG Best Paper Award of the 2015 International Conference of Applied and Engineering Mathematics

 

          Ι. Αθανασάκης, Ν. Βιλανάκης, Ε. Μαθιουδάκης

          World Congress of Engineering 2015

          IAENG Best Paper Award of the 2015 International Conference of Parallel and Distributed Computing

 

         Α. Κορφιάτη, Ν. Σφήκα, Κ. Νταλούκας, Χ. Αλεξάκος, Π. Τσομπανοπούλου, Σ. Λυκοθανάσης

         World Congress of Engineering 2015

         Certificate of Merit for The 2015 International Conference of Parallel and Distributed Computing

 

          Π. Στρατής, Ζ. Δόκου, Γ. Καρατζάς, Ε. Παπαδοπούλου, Ι. Σαριδάκης

          19th International Conference CSCC 2015

 

          Ε. Βάβαλης, Γ. Σαραηλίδης

          11th International Conference on Monte Carlo & Quasi-Monte Carlo methods in Scientific Computing

 

           Π. Σκριμπόνης, Γ. Ζήνδρος, Ι. Παρνασσός, M. Owaida, Ν. Μπέλλας, P. Ienne

           International Conference on Paralllel Computing (ParCo) 2015

 

          Α. Κορφιάτη, Κ. Νταλούκας, Π. Αλεφραγκής, Π. Τσομπανοπούλου, Σ. Λυκοθανάσσης

          13th International Conference of Numerical Analysis & Applied Mathematics

 

         Ε. Μαρούδας, Ν. Βιλανάκης , Χ. Αντωνόπουλος,  Ε. Μαθιουδάκης, Ι. Σαριδάκης, Ε. Βάβαλης

         MMCTSE International Conference 2015, Bratislava

 

         Ι. Αθανασάκης, Ζ. Δόκου, Ε. Μαθιουδάκης, Π. Στρατής, Ν. Βιλανάκης

         MMCTSE International Conference 2015, Bratislava

 

         Α. Φεύγας, Κ. Νταλούκας, Π. Τσομπανοπούλου, Π. Μποζάνης

         6th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications 2015

 

         Ν. Σφήκα, Α. Κορφιάτη, Χ. Αλεξάκος, Σ. Λυκοθανάσσης, Κ. Νταλούκας, Π. Τσομπανοπούλου

         3rd International Conference on Future Internet of Things and Cloud 2015

 

 

 


Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά

   

            Ε. Βάβαλης, M. Mu, Γ. Σαραηλίδης

            Journal of Computational and Applied Mathematics

   

            Ε. Βάβαλης

            International Journal of Numerical Methods and Applications

   

            Δ. Μαντζαβίνος, Μ. Παπαδομανωλάκη, Ι. Σαριδάκης, Α. Σηφαλάκης

            Applied Numerical Mathematics

   

            Χ. Αντωνόπουλος, Μ. Μαρούδας, Ε. Βάβαλης

            Journal of Mathematics and Statistical Science (Αποδοχή - Σε αναμονή δημοσίευσης)

   

            Α. Φωκάς, Α. Χειμωνάς, Δ. Μαντζαβίνος

            Transactions of the American Mathematical Society

   

  • A Study of Sparse Matrix Methods on New Hardware: Advances and Challenges

           Α. Φεύγας, Κ. Νταλούκας, Π. Τσομπανοπούλου, Π. Μποζάνης

           International Journal of Monitoring and Surveillance Technologies Research (IJMSTR) (Σε αναμονή δημοσίευσης)

   

           Κ. Κρομμύδας, W. Feng, Χ. Αντωνόπουλος, Ν. Μπέλλας

           JPSP