Τεχνικές Εκθέσεις Δράσεων

 

 

Παρακάτω ακολουθούν οι σύνδεσμοι μέσω των οποίων μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των εκθέσεων πρόοδου του έργου για τα έτη 2012, 2013, 2014 καθώς και των τεχνικών εκθέσεων των δράσεων ανά έτος.

 

 

Δράση 1

Ετήσια Έκθεση Πρόοδου 2012

Ετήσια Έκθεση Πρόοδου 2013

Ετήσια Έκθεση Πρόοδου 2014

Τελική Έκθεση Πρόοδου

Δράση 2

Τεχνική Έκθεση 2.1 2012

Τεχνική Έκθεση 2.1 2013

Τεχνική Έκθεση 2.1 2014

Τεχνική Έκθεση 2.1 2015

Τεχνική Έκθεση 2.2 2012

Τεχνική Έκθεση 2.2 2013

Τεχνική Έκθεση 2.2 2014

Τεχνική Έκθεση 2.2 2015

Τεχνική Έκθεση 2.3 2012

Τεχνική Έκθεση 2.3 2013

Τεχνική Έκθεση 2.3 2014

Τεχνική Έκθεση 2.3 2015

Τεχνική Έκθεση 2.4 2012

Τεχνική Έκθεση 2.4 2013

Τεχνική Έκθεση 2.4 2014

Τεχνική Έκθεση 2.4 2015

Δράση 3

Τεχνική Έκθεση 3.1 2012

Τεχνική Έκθεση 3.1 2013

Τεχνική Έκθεση 3.1 2014

Τεχνική Έκθεση 3.1 2015

Τεχνική Έκθεση 3.2 2012

Τεχνική Έκθεση 3.2 2013

Τεχνική Έκθεση 3.2 2014

Τεχνική Έκθεση 3.2 2015

Δράση 4

Τεχνική Έκθεση 4.1 2012

Τεχνική Έκθεση 4.1 2013

Τεχνική Έκθεση 4.1 2014

Τεχνική Έκθεση 4.1 2015

Τεχνική Έκθεση 4.2 2012

Τεχνική Έκθεση 4.2 2013

Τεχνική Έκθεση 4.2 2014

Τεχνική Έκθεση 4.2 2015

Τεχνική Έκθεση 4.3 2012

Τεχνική Έκθεση 4.3 2013

Τεχνική Έκθεση 4.3 2014

Τεχνική Έκθεση 4.3 2015

Δράση 5

Αξιολόγηση

Δράση 6

Τελική Τεχνική Έκθεση 2015