Αποτελέσματα

 

Πλοηγηθείτε με τη βοήθεια των συνδέσμων στις αντίστοιχες ιστοσελίδες ώστε να μάθετε περισσότερα για τα παραδοτέα του έργου MATENVMED.

Οι αναφορές σε λογισμικό και επιστημονικά άρθρα γίνονται ανά δράση του έργου. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα λήψης του πακέτου λογισμικού όπως δημιουργήθηκε για την αντίστοιχη δράση του έργου και των επιστημονικών άρθρων όπως δημοσιεύτηκαν στα αντίστοιχα επιστημονικά περιοδικά/πρακτικά συνεδρίων.

Μπορείτε επίσης να δείτε συνολικά τα αποτελέσματα του έργου όπως παρουσιάστηκαν στην ημερίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης που πραγματοποιήθηκε λίγο πριν το πέρας έργου.

 

  • Λογισμικό

  • Επιστημονικά Άρθρα

  • Τεχνικές Εκθέσεις

  • Ημερίδα Παρουσίασης Αποτελεσμάτων