Συναντήσεις

Στα πλαίσια της ενίσχυσης της επιστημονικής επικοινωνίας και της συνεργασίας των ερευνητών του έργου, και με στόχο την ανασκόπηση της πορείας του προγράμματος, τη συζήτηση και το σχολιασμό των πεπραγμένων των τριών συνεργαζόμενων ερευνητικών ομάδων πραγματοποιούνται ετήσιες συναντήσεις των μελών του προγράμματος. Οι συναντήσεις, πέραν της ενημέρωσης των μελών των ερευνητικών ομάδων για την εξέλιξη των υλοποιήσιμων δράσεων που έχει αναλάβει καθεμία, στοχεύουν και στην επισήμανση των προβλημάτων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του προγράμματος με σκοπό τη λήψη μέτρων και την αποφυγή τους μελλοντικά.

 

Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί τρείς συναντήσεις, στα Χανιά στις 21 Ιουλίου του 2012, στο Βόλο στις 18-22 Ιουλίου 2013 και η πλέον πρόσφατη στα Χανιά στις 7-9 Ιουλίου 2014. Συνολικά, αναμένεται να πραγματοποιηθούν τέσσερις συναντήσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Περισσότερες λεπτομέρειες για κάθε συνάντηση, μπορείτε να βρείτε στον αντίστοιχο σύνδεσμο.

 

1η Συνάντηση Ερευνητικών Ομάδων, 21 Ιουλίου 2012, Χανιά

 

2η Συνάντηση Ερευνητικών Ομάδων, 18-22 Ιουλίου 2013, Βόλος

 

3η Συνάντηση Ερευνητικών Ομάδων, 7-9 Ιουλίου 2014, Χανιά

 

 

Multiphysics-Multidomain Problems Workshop @ NumAn2014