Παραδοτέα Επιστημονικά Άρθρα

 

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε το σύνολο των παραδοτέων επιστημονικών άρθρων του έργου ανά δράση. Σε κάθε περίπτωση αναφέρονται ο τίτλος και τα πρακτικά του συνεδρίου ή το επιστημονικό περιοδικό στο οποίο δημοσιεύτηκε το άρθρο. Επιλέγοντας τον τίτλο κάθε άρθρου μπορείτε να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας.

 

ΔΡΑΣΗ

Περιοδικό - Πρακτικά

Συνέδριο

Τίτλος

ΔΡΑΣΗ 2.1
Procs of WCE Vol. I, pp 241-246, 2013

Procs of WCE  Vol. II, pp 1281-1286, 2013, Best Paper Award

Journal of Physics: Conference Series 490 (2014) 012097
Procs of WCE Vol I, pp. 137-142, 2015, Best Paper Award
Procs Recent Advances in Math, pp 183-188, 2015
WCE-ICAEM 2013 LONDON
WCE-ICPDC 2013 LONDON
IC-MSQUARE  2013 PRAGUE 
WCE-ICAEM 2015 LONDON
INASE-PMAMCM 2015, ZAKYNTHOS 
DHC+DIRK3 for Brain Tumor
Parallel Iterative HC on GPUs
Parallel Iterative HC on GPUs II
HC+SSPRK for the KPP
DHC+IMEX RK for treated quasi
ΔΡΑΣΗ 2.2
Journal of Comp Applied Math, 236, pp3186-3197, 2012 
Procs 6th International Conference on Numerical Analysis, 260-265, 2014
AIP Conference Proc 2015 (ACCEPTED)
Procs of WCE Vol I, pp. 541-546, 2015, Certificate of Merit
Procs 6th International Conference on Numerical Analysis, 167-173, 2014
NUMAN 2014 CHANIA
ICNAAM 2015          RHODES
WCE-ICPDC 2015                  LONDON
NUMAN 2014 CHANIA
1. Finite element simulations of window Josephson junctions
2. IR methods for … Multi Physics Problems
3. An Asynchronous IR Method for MDMP Problems
IRaaS: A Cloud Implementation of an IR Method for the Solution of PDEs
Serial and Parallel ... of the IR GEO
ΔΡΑΣΗ 2.3
J Comp Applied Math, 10(2), pp99-126, 2013 
J Math. Models & Methods in Appl Sciences 2015 (ACCEPTED)
J Math. Models & Methods in Applied Sciences (ACCEPTED)
Int J Monit. Surveill. Tech. Res., 2015  (ACCEPTED)
AIP Conference Proc 2015 (ACCEPTED)
dx.dot.org/10.6084/m9.figshare.1134520
INASE-MMCTSE 2015, BRATISLAVA
INASE-MMCTSE 2015, BRATISLAVA
ICNAAM 2015          RHODES
11th Int. Conf. On Monte Carlo in SC
1. Real valued Block SOR Iterative Methods for the HELMHOLTZ equation
2. Stochastic/Deterministic Num Sol
 Composite Deterministic Elliptic PDE Problems
3. Schwarz Splitting For The Steady State Problem Of Saltwater Intrusion In Coastal Aquifers
4. A Study of Sparse Matrix Met on New Hardware: Advances and Challenges
An Asynchronous IR Method for MDMP Problems
Implementing Hybrid PDE Solvers
ΔΡΑΣΗ 2.4
AP. NUM. MATH.               2014 (ACCEPTED)
Journal of Physics: Conference Series 490 (2014) 012143
Procs of WCE Vol. I, pp 1-6, 2015
Transactions of AMS 2015 (ACCEPTED)
IC-MSQUARE  2013, PRAGUE
WCE-ICAEM 2015, LONDON
1. Fokas transform ... in 1+1 dimensions
2. Fokas for Multi Domain … Disc. Diffusivity
3.The Unified Transform … Discontinous Time  Dependent ...
4. The Nonlinear Schrödinger equation on the half line
ΔΡΑΣΗ 3.1
Procs 6th Intern Conf on Num An, 167-173, 2014
Procs 6th Intern Conf on Num An, 1-6, 2014
Procs of WCE Vol I,                pp. 541-546, 2015                           (Certificate of Merit)
AIP Conference Proceedings  (ACCEPTED)
NUMAN 2014 CHANIA
NUMAN 2014 CHANIA
WCE-ICPDC 2015                  LONDON
ICNAAM 2015          RHODES
1. Serial and Parallel ... of the IR GEO
2. Hybrid Par. Monte Carlo … multi domains
3. IRaaS: A Cloud Implementation of an IR Method for the Solution of PDEs
An Asynchronous IR Method for MDMP Problems
ΔΡΑΣΗ 3.2
IEEE Xplore Proc ASAP, pp 153-160, 2014                (Best Paper Candidate)
IEEE Xplore Proc FCCM, pp 194-201, 2014
J Sign Process Syst 2015 (ACCEPTED) 
Procs Advances in Parallel Computing
25th IEEE Systems, Archit. & Processors
IEEE 22nd Int. Symp. F.-Prog. Cust. Mac.
ParCo2015,            Edinburg
1. Char. OpenCL Dwarfs on … Parallel Platforms
2. Grammar Induction …in Complex FPGAs Designs
3. OpenDwarfs: Characterization of Dwarf-Based Benchmarks on Fixed and Reconfigurable Architectures
4. Exploring Automatically Generated Platforms in High Performance FPGAs
ΔΡΑΣΗ 4.1
Proc 6th Intern Conf on Num An,97-102, 2014
ICPS ACM Proc, pp 317-322, 2015
Journal of Math & Statist Science 2015 (ACCEPTED) 
IEEE Xplore Proc IISA  (ACCEPTED) 
NUMAN 2014 CHANIA
PCI 2015 ATHENS
IISA 2015              CORFU
1. Expl. Perf. Of Out-of-Core LA Alg. In Flash Stor.
2. Auto data managt  heterogeneous systems using polyhedral analysis
3. On PDE problem solving environments for MDMP problems
4. Efficient Sol Large Sparse Lin Syst  Modern Hardware
ΔΡΑΣΗ 4.2
J. of Physics: Conference Series 490 (2014) 012133
Proc Recent Advances in Math, pp 137-142, 2015
Proc of WCE Vol I,                pp. 529-534, 2015                           (Best Paper Award)
Int. J. Appl. Math.       Comput. Sci. 2015 (SUBMITTED)
IC-MSQUARE  2013 PRAGUE
INASE-PMAMCM 2015, ZAKYNTHOS 
ICPDC 2015                  LONDON
1. RK+HC for Biological ... Fisher Equation
1.The Unified Transform … Radiotherapy
3. Solving DHC for … Brain Tumor … on GPUs
4. The Fokas Method … Radiotherapy + Chemotherapy
ΔΡΑΣΗ 4.3
J. of Physics: Conference Series 490 (2014) 012112
Proc Recent Advances in Environ. Earth Sc.  Econ., pp 329-334, 2015
J Math. Mod. Methods in Applied Sciences, 9, pp. 727-732, 2015
PLOS ONE                          2015 (SUBMITTED)
Applied Water Science                         2015 (SUBMITTED)
IC-MSQUARE  2013 PRAGUE
INASE-WHH 2015, ZAKYNTHOS 
INASE-MMCTSE 2015, BRATISLAVA
1. ALOPEX for … Coastal Aquifers
2. Stochastic Optimization + Num. Simul. . … Hersonissos coastal aquifer ..
3. Combining Stochastic ….
5. Stochastic Optimizat. … coastal aquifers
6. PTC Simulations, Stochastic Optimiz. Safety .. the Hersonissos …. Crete