Ερευνητικές Ομάδες

Η υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος πραγματοποιείται με τη συνεργασία των μελών των ομάδων εργασίας. Οι ομάδες εργασίας αποτελούνται από τα μέλη των Κύριων Ερευνητικών Ομάδων (ΚΕΟ) και Ομάδες Εξωτερικών Συνεργατών (ΟΕΣ) που στελεχώνουν τις παρακάτω Ερευνητικές Ομάδες:

  • 1η Ερευνητική ομάδα, με διακριτικό τίτλο ΠΚ_ΓΤ.

Η 1η ερευνητική ομάδα έχει έδρα το Πολυτεχνείο Κρήτης, που έχει αναλάβει και το συντονισμό των δράσεων, με υπεύθυνο τον Καθηγητή Ιωάννη Σαριδάκη.

  • 2η Ερευνητική ομάδα, με διακριτικό τίτλο ΠΘ_HY.

Η 2η ερευνητική ομάδα έχει έδρα το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με υπεύθυνο τον Καθηγητή Ηλία Χούστη.

  • 3η Ερευνητική ομάδα, με διακριτικό τίτλο ΠΠ_ΗΥ.

Η 3η ερευνητική ομάδα έχει έδρα το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, με υπεύθυνο τον Καθηγητή Σπυρίδωνα Λυκοθανάση. Τη θέση του υπευθύνου της ομάδας κατείχε μέχρι το Δεκέμβριο του 2012 ο αείμνηστος Καθηγητής Θεόδωρος Παπαθεοδώρου.


Ακολουθεί ονομαστική λίστα των μελών Κύριων Ερευνητικών Ομάδων (Κ.Ε.Ο.) και Ομάδων Εξωτερικών Συνεργατών (Ο.Ε.Σ.) που απασχολούνται ή απασχολήθηκαν σε δράσεις του έργου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέλη των ομάδων καθώς και για στοιχεία επικοινωνίας πλοηγηθείτε στις ερευνητικές ομάδες στο μενού αριστερά.

       
       
ΜΕΛΗ Κ.Ε.Ο.   ΜΕΛΗ Ο.Ε.Σ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
Σαριδάκης Ιωάννης   Αθανασάκης Ιωάννης Πολυτεχνείο Κρήτης
Φωκάς Αθανάσιος*   Βιλανάκης Νικόλαος Πολυτεχνείο Κρήτης
Παπαδοπούλου Έλενα   Καρασαββίδης Στέφανος Πολυτεχνείο Κρήτης
Καρατζάς Γεώργιος   Παπαδομανωλάκη Μαρια Πολυτεχνείο Κρήτης
Χρηστάρα Χριστίνα*   Πιτσόνης Βασίλειος Πολυτεχνείο Κρήτης
Μαθιουδάκης Εμμανουήλ   Σηφαλάκης Αναστάσης Πολυτεχνείο Κρήτης
    Στρατής Παρασκευάς Πολυτεχνείο Κρήτης
Χούστης Ηλίας   Βασιλειάδης Βασίλειος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Βάβαλης Εμμανουήλ   Δήμτσας Αντώνιος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Μπέλλας Νικόλαος   Μαρούδας Εμμανουήλ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τσομπανοπούλου Παναγιώτα   Νταλούκας Κωνσταντής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Αντωνόπουλος Χρήστος   Φεύγας Αθανάσιος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Παπαθεοδώρου Θεόδωρος**   Κορφιάτη Αίγλη Πανεπιστήμιο Πατρών
Λυκοθανάσης Σπυρίδων   Σπύρου Αλέξανδρος Πανεπιστήμιο Πατρών
Αλεφραγκής Παναγιώτης     Πανεπιστήμιο Πατρών

 

*Ο Καθηγητής Φωκάς Αθανάσιος και η Aν. Καθηγήτρια Χρηστάρα Χριστίνα συμμετέχουν στο έργο ως μετακαλούμενοι ερευνητές εξωτερικού, από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και  του Toronto αντίστοιχα.

**Ο Καθηγητής Θεόδωρος Παπαθεοδώρου έφυγε από τη ζωή το Δεκεμβριο του 2012.