Επικοινωνία

Συντονιστής Έργου και Υπεύθυνος 1ης Ερευνητικής Ομάδας

 

Καθηγητής Γιάννης Σαριδάκης

y.saridakis@amcl.tuc.gr

Τηλέφωνο +302821037740

Fax +302821037482

Πολυτεχνείο Κρήτης
Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Η/Υ
Γραφείο 145Β.101 - Kτήριο Επιστημών
Πολυτεχνειούπολη
73100 Χανιά Κρήτης


 

Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας

 

Καθηγητής Ηλίας Χούστης

enh@inf.uth.gr

Τηλέφωνο +302421074974


 

Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας

 

Καθηγητής Σπυρίδων Λυκοθανάσης

likothan@ceid.upatras.gr

Τηλέφωνο +302610996 903


 

Για στοιχεία επικοινωνίας με κάποιο από τα λοιπά μέλη που συμμετέχουν στο έργο, ανατρέξτε στη σελίδα της αντίστοιχης Ερευνητικής Ομάδας.

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή του ιστότoπου στην ηλεκτρονική διεύθυνση nivilanakis@amcl.tuc.gr