Καθηγήτρια Έλενα Παπαδοπούλου

 Η Έλενα Παπαδοπούλου είναι καθηγήτρια του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο οποίο υπηρετεί από το 1990, αρχικά στο Γενικό Τμήμα και από της καταργήσεώς του, το 2013, στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ).

Είναι μέλος της Κοσμητείας της Σχολής ΜΗΧΟΠ ενώ έχει διατελέσει Πρόεδρος του Γενικού Τμήματος για τέσσερεις θητείες (1999-2001, 2001-2003, 2009-2011 και 2011-5/2013), Διευθύντρια Μεταπτυχιακών Σπουδών του Γενικού Τμήματος (1999-2007) και έχει υπηρετήσει, επί σειρά ετών, ως μέλος της Συγκλήτου, της Επιτροπής Ερευνών και πολλών συλλογικών οργάνων και επιτροπών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης από το 1981. Το 1883 έλαβε ΜΔΕ Μαθηματικών και Επιστήμης Υπολογιστών (MSc, Clarkson University-NY, USA) και από το 1986 είναι κάτοχος ΔΔ Μαθηματικών και Επιστήμης Υπολογιστών (PhD, Clarkson University-NY, USA). Υπηρέτησε ως επίκουρος καθηγήτρια στο Clarkson University-NY, USA μέχρι το 1990, οπότε εκλέχθηκε ως επίκουρος καθηγήτρια του Πολυτεχνείου Κρήτης. Εξελίχθηκε το 1996 στη βαθμίδα της αναπληρώτριας  καθηγήτριας και το 2007 στη βαθμίδα της καθηγήτριας.  

Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται οι περιοχές: Αριθμητικοί Αλγόριθμοι / Αλγόριθμοι Αριθμητικών Μεθόδων και Απεικόνισή τους σε Παράλληλες Αρχιτεκτονικές, Παράλληλοι Υπολογισμοί – Διαδικασίες – Αλγόριθμοι, Σολιτονικά Κυψελιδικά Αυτόματα, Αλγόριθμοι Στοχαστικής Βελτιστοποίησης Εφαρμογές στην Ιατρική, Εφαρμογές στην Περιβαλλοντική Μηχανική (Υπόγειοι Παράκτιοι Υδροφορείς).

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 40 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, έχει συμμετάσχει σε πλήθος διεθνών επιστημονικών συνεδρίων ως επίσης, ως επιστημονικός συνεργάτης, σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα και έργα.


Έχει διδάξει μεγάλο αριθμό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, έχει επιβλέψει εκπονήσεις μεταπτυχιακών διατριβών και έχει συμμετάσχει σε τριμελείς συμβουλευτικές και επταμελείς εξεταστικές επιτροπές υποψηφίων διδακτόρων.

 

Γεννήθηκε στο Ανθοχώρι-Μεγαλόπολης-Αρκαδίας το 1959, είναι έγγαμη με τον καθηγητή Ιωάννη Σαριδάκη και έχουν δύο τέκνα.

 

Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα

Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση

Πολυτεχνείο Κρήτης
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Η/Υ
Γραφείο 145Β.100 - Kτήριο Επιστημών
Πολυτεχνειούπολη
73100 Χανιά 

Τηλ :  +30 2821037748
Fax :  +30 2821037842
email : e.papadopoulou@amcl.tuc.gr