Μέθοδοι Ανάπτυξης Εφαρμογών Υψηλών Επιδόσεων

Διδάσκων : Εμ. Μαθιουδάκης (7,5 ECTS)

Μέθοδοι και εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών σε παράλληλα υπολογιστικά περιβάλλοντα με επιταχυντές υπολογισμών (πχ GPUs ). Υβριδικοί δικτυακοί και πολυνηματικοί υπολογισμοί σε αρχιτεκτονικές πολλαπλών πυρήνων κοινής ή/και κατανεμημένης μνήμης σύμφωνα με τα πρότυπα OpenMP– MPI – OpenACC.