Ερευνητικά Προγράμματα

  • Πρόγραραμμα ΘΑΛΗΣ - ΜΑΤΕΝVMED
  • Nvidia's Hardware Grant
  • Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ