Καθηγητής Ιωάννης Σαριδάκης

Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά. 

Σύντομο Βιογραφικό: Διετέλεσε Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Clarkson University-NY, USA (1985-1991) και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης 1991-1997. Από το 1997 υπηρετεί από τη βαθμίδα του Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, στο Γενικό Τμήμα κατ’ αρχήν και από το 2013 στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Έχει εκλεγεί από το 1997 Διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Το 1997 εξελέγη Πρόεδρος του Γενικού Τμήματος και κατείχε τη θέση αυτή μέχρι το 1999. Εξελέγη δύο φορές ως Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Πολυτεχνείου Κρήτης (1999- 2005). Το 2010 επανεξελέγη ως Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και υπηρέτησε μέχρι το 2013. Από τον Απρίλιο του 2016 είναι Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής  της ΑΣΠΑΙΤΕ. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 60 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, έχει διοργανώσει διεθνή επιστημονικά συνέδρια, έχει συμμετάσχει σε πλήθος διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, ενώ έχει ηγηθεί, ως επιστημονικός υπεύθυνος, σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα και έργα.

Γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι έγγαμος με την καθηγήτρια Έλενα Παπαδοπούλου. 

Εκπαίδευση: Απέκτησε πτυχίο Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Κρήτης το 1981 και το M.Sc. καθώς και Ph.D. από το Τμήμα Μαθηματικών και Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Clarkson University-NY, USA,  το 1983 και το 1985 αντίστοιχα.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Αριθμητική Ανάλυση/ Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα, Αριθμητική επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων, Μέθοδοι Πεπερασμένων στοιχείων και διαφορών, Επαναληπτικές Μέθοδοι επίλυσης μεγάλων συστημάτων, Επιστημονικός Υπολογισμός, Παράλληλοι Αλγόριθμοι και διαδικασίες, Παράλληλα συστήματα, Στοχαστική Βελτιστοποίηση, Κυτταρικά αυτόματα. 

Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση

Πολυτεχνείο Κρήτης
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Γραφείο 145Β.101 - Kτήριο Επιστημών
Πολυτεχνειούπολη
73100 Χανιά Κρήτης

Τηλ :  +30 2821037740
Fax :  +30 2821037842
email : y.saridakis@amcl.tuc.gr