Διδακτικό Eρευνητικό Προσωπικό


Καθηγητής Ιωάννης Σαριδάκης - Διευθυντής EEMHY

Διεύθυνση

Πολυτεχνείο Κρήτης
Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Η/Υ
Γραφείο 145Β.101 - Kτήριο Επιστημών
Πολυτεχνειούπολη
73100 Χανιά Κρήτης

Τηλ :  +30 2821037740
Fax :  +30 2821037842

email : y.saridakis@amcl.tuc.gr

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα


Καθηγήτρια Έλενα Παπαδοπούλου

Διεύθυνση

Πολυτεχνείο Κρήτης
Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Η/Υ
Γραφείο 145Β.100 - Kτήριο Επιστημών
Πολυτεχνειούπολη
73100 Χανιά 

Τηλ :  +30 2821037748
Fax :  +30 2821037842
email : e.papadopoulou@amcl.tuc.gr

Περιληπτικό CV


Aν. Καθηγητής Ανάργυρος Δελής

Διεύθυνση

Πολυτεχνείο Κρήτης
Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Η/Υ
Γραφείο 145Β.103 - Kτήριο Επιστημών
Πολυτεχνειούπολη
73100 Χανιά Κρήτης

Τηλ :  +30 2821037751
Fax :  +30 2821037842
email : adelis@amcl.tuc.gr

 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα


Αν. Καθηγητής Εμμανουήλ Μαθιουδάκης

Διεύθυνση

Πολυτεχνείο Κρήτης
Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Η/Υ
Γραφείο 145Β.102 - Kτήριο Επιστημών
Πολυτεχνειούπολη
73100 Χανιά Κρήτης

Τηλ :  +30 2821037750
Fax :  +30 2821037842
email : manolis@amcl.tuc.gr

 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα