Ερευνητικές Δημοσιεύσεις ΕΕΜΗΥ

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά

          K. Σπανάκης, Ε. Μαθιουδάκης, Ν. Καμπάνης, Μ. Τσικνάκης, Κ. Μαριάς

          Int. J. of Comp. Science and Information Security, vol. 14 (5), pp. 1-11, IJCSIS, 2016

 

          Δ. Μαντζαβίνος, Μ. Παπαδομανωλάκη, Ι. Σαριδάκης, Α. Σηφαλάκης

          Applied Numerical Mathematics

 

 

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

          Π. Στρατής, Ι. Σαριδάκης, Μ. Ζακυνθινάκη, Ε. Παπαδοπούλου

          2nd International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences 2013

  

          Ι. Αθανασάκης, Ε. Παπαδοπούλου, Ι. Σαριδάκης

          2nd International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences 2013

 

          Μ. Ασβεστάς, Α. Σηφαλάκης, Ε. Παπαδοπούλου, Ι. Σαριδάκης

          2nd International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences 2013

 

          Ε. Μαθιουδάκης, Ν. Βιλανάκης, E. Παπαδοπούλου, Ι. Σαριδάκης

          World Congress of Engineering 2013

          IAENG Best Paper Award of The 2013 International Conference of Parallel and Distributed Computing

 

          Ν. Βιλανάκης, Ε. Μαθιουδάκης

          2nd International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences 2013

 

          Ι. Αθανασάκης, Μ.Παπαδομανωλάκη, Ε. Παπαδοπούλου, Ι. Σαριδάκης

          World Congress of Engineering 2013

         Ι. Αθανασάκης, Ε. Παπαδοπούλου, Ι. Σαριδάκης

         19th International Conference CSCC 2015

 

         Α. Σηφαλάκης, Μ.Παπαδομανωλάκη, Ε. Παπαδοπούλου, Ι. Σαριδάκης

         19th International Conference CSCC 2015

        

          Μ. Ασβεστάς, Ε. Παπαδοπούλου, Α. Σηφαλάκης, Ι. Σαριδάκης

          World Congress of Engineering 2015

 

          Ι. Αθανασάκης, Ε. Παπαδοπούλου, Ι. Σαριδάκης

          World Congress of Engineering 2015

          IAENG Best Paper Award of the 2015 International Conference of Applied and Engineering Mathematics

 

          Ι. Αθανασάκης, Ν. Βιλανάκης, Ε. Μαθιουδάκης

          World Congress of Engineering 2015

          IAENG Best Paper Award of the 2015 International Conference of Parallel and Distributed Computing

 

          Π. Στρατής, Ζ. Δόκου, Γ. Καρατζάς, Ε. Παπαδοπούλου, Ι. Σαριδάκης

          19th International Conference CSCC 2015

 

         Ε. Μαρούδας, Ν. Βιλανάκης , Χ. Αντωνόπουλος,  Ε. Μαθιουδάκης, Ι. Σαριδάκης, Ε. Βάβαλης

         MMCTSE International Conference 2015, Bratislava

 

         Ι. Αθανασάκης, Ζ. Δόκου, Ε. Μαθιουδάκης, Π. Στρατής, Ν. Βιλανάκης

         MMCTSE International Conference 2015, Bratislava