Εργαστηριακό προσωπικό

Μέλη ΕΔΙΠ

Εργαστηριακοί Βοηθοί

  • Βιλανάκης Νικόλαος
  • Κοκκινάκης Γιώργος
  • Μάνδικας Βασίλειος
  • Παντούλα Βασιλική
  • Στρατής Παρασκευάς