Υποδομή

To EEMHY διαθέτει την υλικοτεχνική υποδομή για την κάλυψη  των διδακτικών εργαστηριακών αναγκών των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων που διδάσκονται από τα μέλη του, καθώς και για την ικανοποίηση των ερευνητικών αναγκών τους.

Bασική Εργαστηριακή Υποδομή

O ηλεκτρονικός εξοπλισμός του EEMHY διαθέτει την ψηφιακή βιβλιοθήκη Triton (http://lib.amcl.tuc.gr) βασισμένη στο λογισμικό ανοικτού κώδικα Dspace, ιστότοπο τηλεκπαίδευσης βασισμένο στο λογισμικό ανοικτού κώδικα OpenEclass καθώς και υπηρεσίες  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όλες αυτές οι υπηρεσίες υποστηρίζονται από έναν εξυπηρετητή τύπου Oracle SunFire 280R.  


Στη διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων καθώς και σε ερευνητικές συναντήσεις των μελών  τοτ ΕΕΜΗΥ χρησιμοποιείται ένας διαδραστικός πίνακας οπίσθειας προβολής της εταιρείας Smart.


Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός του Εργαστηρίου είναι δικτυακά προστατευμένος από firewall  του  λογισμικού CheckPoint και ένα εξειδικευμένο εξυπηρετητή τύπου Dell PowerEdge, όπου  προσφέρονται και οι  VPN υπηρεσίες.


Eκπαιδευτική Υποδομή

Η φυσική πρόσβαση φοιτητών και ερευνητών στον εξοπλισμό του ΕΕΜΗΥ γίνεται από σαράντα πέντε (45) θέσεις εργασίας, οι οποίες είναι μοιρασμένες σε τρεις αίθουσες διδασκαλίας.  Σε αυτούς τους χώρους έχουν εγκατασταθεί τερματικά τύπου HP thin clients για την εξυπηρέτηση οκτακοσίων περίπου φοιτητών ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.


Οι σταθμοί εργασίας  του ΕΕΜΗΥ συνδέονται σε κεντρικό εκπαιδευτικό εξυπηρετητή τύπου Oracle SunFire V880, ο οποίος  διαθέτει τέσσερις επεξεργαστές τεχνολογίας Sparc. Το λειτουργικό του σύστημα είναι τύπου Linux, ενώ έχουν εγκατασταθεί μεταγλωττιστες C, C++, Fortran και Python, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά εργαστηριακά μαθήματα. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει ακόμα  σαρανταπέντε (45) εργαστηριακές άδειες χρήσης του λογισμικού MatLab, καθώς και πενήντα (50) εκπαιδευτικές άδειες του λογισμικού Maple. Το λογισμικό ανοικτού κώδικα πεπερασμένων στοιχείων Fenics συμπληρώνει τα διαθέσιμα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών.


Συστάδα υπολογιστικών κόμβων αποτελούμενη από δεκαέξι (16) συστήματα τύπου Oracle SunFire X2200M και τέσσερα (4) συστήματα τύπου Oracle SunFire V240, τα οποία συνθέτουν ένα δικτυακό υπολογιστικό σύστημα για την κάλυψη εργαστηριακών αναγκών μεταπτυχιακών μαθημάτων, αλλά και ερευνητικών αναγκών των μελών του ΕΕΜΗΥ.


Eρευνητική Υποδομή

Παράλληλο υπολογιστικό σύστημα κοινής μνήμης τύπου SGI O300, με οκτώ (8) επεξεργαστές τύπου MipsPro και 4GB μνήμης.


Παράλληλο υπολογιστικό σύστημα τύπου ΗΡ 6000, αποτελούμενο από δύο υπολογιστικούς κόμβους ΗΡ SL390s με δώδεκα υπολογιστικούς πηρύνες σε δύο επεξεργαστές τύπου Xeon και 24GB μνήμης. Σε κάθε υπολογιστικό κόμβο έχουν εγκατασταθεί δύο GPU επιταχυντές υπολογισμών τύπου Tesla M2070, ενώ διαθέτει και το λογισμικό μεταγλωττιστών PGI-CDK.


Δικτυακό υπολογιστικό σύστημα τύπου ΗΡ Proliant DL180, αποτελούμενο από τρεις υπολογιστικούς κόμβους  με δώδεκα υπολογιστικούς πηρύνες σε δυο επεξεργαστές τύπου Xeon και 64GB μνήμης για το καθένα.