1η Συνάντηση

 

Η 1η συνάντηση των Ερευνητικών Ομάδων πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουλίου 2012 στο Κτίριο Επιστημών του Πολυτεχνείου Κρήτης, στα Χανιά. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι συμμετέχοντες περιέγραψαν το επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο θα υλοποιηθεί η δράση στην οποία συμμετέχουν, ενώ παρουσίασαν και το χρονοδιάγραμμα και τα παραδοτέα της υλοποίησης. Το αναλυτικό πρόγραμμα της συνάντησης είναι διαθέσιμο εδώ.