Εργαστηριακή υποδομή Ερευνητικής Ομάδας

 

Το εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων (HPCLab) του Πανεπιστημίου Πατρών έχει στη διάθεση του και μπορεί να παρέχει στο πλαίσιο του έργου τον εξής εξοπλισμό:

 

  • Πολυεπεξεργαστή κοινής μνήμης εξοπλισμένο με τέσσερα γραφικά υποσυστήματα NVIDIA Tesla με συνολικό πλήθος 940 πυρήνων.

  • Μικρής κλίμακας συστάδα υπολογιστών(small scale cluster) με 4 κόμβους εξοπλισμένους με δύο γραφικά υποσυστήματα NVIDIA Tesla ο καθένας και συνολικά διαθέσιμους 1920 πυρήνες.

  • Συστάδα υπολογιστών με 8 κόμβους εξοπλισμένους με επεξεργαστές χαμηλής κατανάλωσης Intel Atom και συνολικά 32 πυρήνες.