Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο IC-MSQUARE 2013

Με τη συμμετοχή 4 ερευνητικών εργασιών από την ερευνητική ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης ολοκληρώθηκε το Διεθνές Συνέδριο: IC-MSQUARE, 2nd International Conference on Mathematical Modeling in Physical Sciences 2013.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες

ALOPEX stochastic optimization for pumping management in fresh water coastal aquifers

από τους Π. Στρατή, Ι. Σαριδάκη, Μ. Ζακυνθινάκη, Ε. Παπαδοπούλου,

Runge-Kutta and Hermite Collocation for a biological invasion problem modeled by a generalized Fisher equation

από τους Ι. Αθανασάκη, Ε. Παπαδοπούλου, Ι. Σαριδάκη

Fokas method for a multi-domain linear reaction-diffusion equation with discontinuous diffusivity

από τους Μ. Ασβεστά, Α. Σηφαλάκη, Ε. Παπαδοπούλου, Ι. Σαριδάκη και

Parallel iterative solution of the Hermite Collocation equations on GPUs II

από τους Ν. Βιλανάκη, Ε. Μαθιουδάκη

παρουσίασαν την εξέλιξη του έργου στις δράσεις που συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι.