3η συνάντηση Ερευνητικών Ομάδων

Χανιά, Ιούλιος 2014

Το πρόγραμμα της 3ης συνάντησης των Ερευνητικών Ομάδων που συμμετέχουν στο έργο, μέρος των παρουσιάσεων που πραγματοποιήθηκαν καθώς και φωτογραφίες από τη συνάντηση είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της συνάντησης.