2η συνάντηση συντονιστών ΚΕΟ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2η συνάντηση των συντονιστών των ΚΕΟ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο, από τις 20 μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2014. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων των συντονιστών, συζητήθηκε η πρόοδος του έργου και ο προγραμματισμός του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν διμερείς ερευνητικές συνεργασίες με τη συμμετοχή των μελών των Ερευνητικών Ομάδων Ι. Αθανασάκη, Ν. Βιλανάκη, Α. Κορφιάτη και Κ. Νταλούκα σε θέματα της πλατφόρμας Fenics και ιατρικών-περιβαλλοντικών εφαρμογών.