Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο Inase Multiconference, Ζάκυνθος 2015

Στο διεθνές συνέδριο Inase Multiconference Zakynthos 2015 συμμετείχαν με ερευνητικές εργασίες μέλη των ερευνητικών ομάδων τους έργου. Συγκεκριμένα, οι εργασίες οι οποίες παρουσιάστηκαν ήταν οι

  • "Stochastic Optimization and Numerical Simulation for Pumping Management of the Hersonissos Freshwater Coastal Aquifer in Crete", Π. Στρατής, Ζ. Δόκου, Γ. Καρατζάς, Ε. Παπαδοπούλου, Ι. Σαριδάκης
  • "Discontinuous Hermite Collocation and IMEX Runge-Kutta for a Treated Quasi-linear Heterogeneous Brain Tumor Model", Ι. Αθανασάκης, Ε. Παπαδοπούλου, Ι. Σαριδάκης
  • "The Unified Transform for a Reaction-Diffusion Brain Tumor Model that Incorporates Tissue Heterogeneity and Radiotherapy", Α. Σηφαλάκης, Μ. Παπαδομανωλάκη, Ε. Παπαδοπούλου, Ι. Σαριδάκης

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το συνέδριο μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://inase-news.blogspot.gr/2015/07/post-conference-report-inase.html, ενώ λεπτομέρειες για τις ερευνητικές εργασίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα των δημοσιεύσεων του έργου.