Νέα - Σελίδα 4 από 5

Βόλος, Ιούνιος 2014

Διαβάστε περισσότερα

 

Στις αρχές Ιουνίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση των συντονιστών των ΚΕΟ καθώς και μελών των ερευνητικών ομάδων, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο.…

Διαβάστε περισσότερα

 Βόλος, Ιούνιος 2014

Στις αρχές Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο Βόλο συνάντηση μεταξύ συμμετεχόντων στο έργο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης,

  • Εξετάστ…
Διαβάστε περισσότερα

 

Η διαδικασία αναβάθμισης του ιστότοπου ολοκληρώθηκε. Ο ιστότοπος βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Το περιεχόμενο του ιστοτόπου θα ανανεώνεται τακτικά,…

Διαβάστε περισσότερα

 

Η διαδικασία αναβάθμισης του ιστότοπου ολοκληρώθηκε. Ο ιστότοπος βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Το περιεχόμενο του ιστοτόπου θα ανανεώνεται τακτικά,…

Διαβάστε περισσότερα

 

Η διαδικασία αναβάθμισης του ιστότοπου ολοκληρώθηκε. Ο ιστότοπος βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Το περιεχόμενο του ιστοτόπου θα ανανεώνεται τακτικά,…

Διαβάστε περισσότερα

Ο ιστότοπος θα βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης και ανανέωσης του περιεχομένου του μέχρι τις αρχές Ιουνίου 2014.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ιστότοπος θα βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης και ανανέωσης του περιεχομένου του μέχρι τις αρχές Ιουνίου 2014.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ιστότοπος θα βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης και ανανέωσης του περιεχομένου του μέχρι τις αρχές Ιουνίου 2014.

Διαβάστε περισσότερα

Μια σημαντική διάκριση απέσπασε η ερευνητική εργασία των Ε. Μαθιουδάκη και Ν. Βιλανάκη στο Παγκόσμιο Συνέδριο Μηχανικής που πραγματοποιήθηκε στο…

Διαβάστε περισσότερα