Υποψήφιοι Διδάκτορες

  • Αθανασάκης Ιωάννης
  • Βιλανάκης Νικόλαος
  • Γαϊτάνη Μαρία
  • Ελευθερίου Νικόλαος
  • Κοκκινάκης Γεώργιος
  • Παντούλα Βασιλική
  • Παχάκης Νικόλαος
  • Πιλιγκότση Γεωργία
  • Σπανάκης Κωνσταντίνος