Εργαστηριακό προσωπικό

Μέλη ΕΔΙΠ

  • Παπαδομανωλάκη Μαρία
  • Σηφαλάκης Αναστάσης
  • Σπανουδάκης Νικόλαος

Εργαστηριακοί Βοηθοί

  • Βιλανάκης Νικόλαος
  • Κοκκινάκης Γιώργος
  • Μάνδικας Βασίλειος
  • Παντούλα Βασιλική
  • Στρατής Παρασκευάς