3η συνάντηση Ερευνητικών Ομάδων

Το πρόγραμμα της 3ης συνάντησης (Χανιά, Ιούλιος 2014) των Ερευνητικών Ομάδων που συμμετέχουν στο έργο, μέρος των παρουσιάσεων που πραγματοποιήθηκαν καθώς και φωτογραφίες από τη συνάντηση είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της συνάντησης.