Εργαστηριακή υποδομή Ερευνητικής Ομάδας

 

Η ερευνητική ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης υποστηρίζεται από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Η/Υ (ΕΕΜΗΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, Διευθυντής του οποίου είναι από το 1997 ο Συντονιστής του έργου καθηγητής Ι. Σαριδάκης. Το ΕΕΜΗΥ είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα, τα οποία περιλαμβάνουν:

 

 

  • Ένα δικτυακό υπολογιστικό σύστημα τύπου HP SL6500 αποτελούμενο από δυο υπολογιστικούς κόμβους HP SL390s εξοπλισμένους με δυο 6-core Xeon X5660 επεξεργαστές, 24GB μνήμη και δυο γραφικά υποσυστήματα υπολογισμών τύπου Tesla M2070 ο καθένας. Στο σύστημα έχει εγκατασταθεί το λογισμικό της εταιρείας PGI των μεταγλωττιστών C,C++ και Fortran, καθώς και τα APIs των MPI, OpenMP και OpenACC. Η προμήθεια του λογισμικού PGI-CDK χρηματοδοτήθηκε από πόρους του παρόντος ερευνητικού προγράμματος ΘΑΛΗΣ .  

  • Μία ισχυρή συστάδα υπολογιστικών μονάδων η οποία αποτελείται από 16 Sun X2200M2 υπολογιστικά συστήματα που διαθέτουν συνολικά 16x2 double core (64 πυρήνες) Opteron επεξεργαστές των 3GHz.

  • Ένα πολυεπεξεργαστικό σύστημα κοινής/διανεμημένης μνήμης, το οποίο αποτελείται από 2 SGI Origin 300/350 υπολογιστικά συστήματα που διαθέτουν συνολικά 2x4 MipsPro επεξεργαστές.

  • Μία (μικρής κλίμακας) συστάδα 4 υπολογιστικών συστημάτων Oracle-Sun Fire V240 που διαθέτουν 4x4 SPARC επεξεργαστές.

 

 

 

Ο παραπάνω εξοπλισμός διατίθεται προς χρήση από όλες τις ερευνητικές ομάδες για τις ανάγκες των δράσεων του έργου.