< Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο Αριθμητικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
02-10-2015 12:11 Παλαιότητα 2 yrs
Κατηγορία: amcl-thalis

Participation in the International Conference ICNAAM 2015


The research work titled "An Asynchronous Interface Relaxation Method for Multi-domain/Multi-physics Problems" was presented in the International Conference ICNAAM 2015, that took place in Rhodes, Spetember 23-29 2015. The research paper was a joint work from members of the MATENVMED research teams, namely A.Korfiati, K. Daloukas, P. Alefragkis, P. Tsompanopoulou and S. Lykothanassis. Find out more in our publications webpage.