< Ολοκλήρωση Ημερίδας παρουσίασης αποτελεσμάτων έργου MATENVMED
17-11-2015 12:14 Παλαιότητα 2 yrs
Κατηγορία: amcl-thalis

MATENVMED Results Workshop Conclusion


The MATENVMED results Workshop has been successfully completed, bringing the journey of the MATENVMED research program, that began 3 years ago, to an end. The workshop was attended by all the members of the MATENVMED research teams and the assessors of Thales research program and during its course, the research results in each action were presented. You may find more details on the Workshop in its webpage.