Υποψήφιοι Διδάκτορες

  • Αθανασάκης Ιωάννης
  • Βιλανάκης Νικόλαος
  • Γαϊτάνη Μαρία
  • Κοκκινάκης Γεώργιος
  • Μάνδικας Βασίλειος
  • Πιλιγκότση Γεωργία
  • Σπανάκης Κωνσταντίνος
  • Στρατής Παρασκευάς